facebook_pixel
 

Coockies en Privacy

Cookies & Privacy?

Dit is de Privacy Policy ook wel Cookies & Privacy van Schrikkema B.V. (hierna te noemen “Studieafronden”, “wij,” “ons” of “onze”), een onderneming met adres Apollolaan 6, Heerhugowaard. Studieafronden is als handelsnaam ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68182120
. Deze Privacy Policy legt uit hoe wij gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen in relatie tot onze website studieafronden.com (de “Website”). Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze welke in overeenstemming is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Door het gebruiken van onze Website, begrijpt u en gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit privacy beleid. Onze Privacy Policy is van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en alle anderen die de toegang hebben tot de Website (“Gebruikers”).

Wat voor gegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen de volgende gegevens die u ons verstrekt:

 • Naam
 • Telefoonnummer
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Gebruikersnaam, wachtwoord en e-mailadres wanneer u zich registreert voor een Studieafronden account
 • Profiel-informatie die u verstrekt via uw account
 • Communicatie tussen Studieafronden en u (wij mogen u dienst-gerelateerde e-mails sturen)
 • Overige benodigde informatie, voor een uitstekende dienstverlening.

Log file informatie

Wij verzamelen informatie die uw browser stuurt wanneer u onze Website bezoekt. Dit logbestand kan informatie bevatten zoals uw IP-adres, browser-type, browser-versie, de pagina’s van onze Website die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u besteedt op deze pagina’s en andere statistieken.

Analytische diensten

Wij maken gebruik van analytische diensten van derden. Deze helpen ons om ons verkeer en trends van de Website te meten. De tools verzamelen informatie die verzonden zijn door uw computer of andere apparaten, onze Website, de webpagina’s die uw bezoekt, add-ons en door andere informatie die ons helpen bij het verbeteren van onze Website. Deze tools gebruiken ‘cookies’. Dit zijn eenvoudige tekstbestanden die worden opgeslagen op uw harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen. Cookies verzamelen anoniem informatie over uw log-informatie en log-gedrag. Google analytics installeert een permanente cookie op uw web browser om u te identificeren. De cookie kan door niemand anders dan Google worden gebruikt. Google’s bevoegdheid om informatie te gebruiken en delen wordt beperkt door de ‘Google Analytics Terms of Use’ en de ‘Google Privacy Policy’. U kunt voorkomen dat Google Analytics u herkent, door de cookies uit te schakelen

Woocommerce cookies

De cookies van Woocommerce worden gebruikt om uw winkelwagen, mocht u daar een product in deponeren, te bewaren op uw computer. Dit is vooral voor u als klant handig, mocht u het verkoopproces niet geheel afmaken. De eerst volgende keer dat u met dezelfde computer op onze site komt kunt u meteen zien of u nog een artikel in uw winkelmand had achtergelaten. Studieafronden kan deze cookies niet zien, of zelfs maar gebruiken.

Hoe gebruiken wij deze informatie?

Alle informatie die wij verzamelen gebruiken wij om onze Website te ondersteunen en verbeteren door:

 • informatie te onthouden, zodat een bezoeker niet steeds opnieuw hoeft in te loggen
 • het verbeteren en testen van de doeltreffendheid van de website
 • de bezoeker toegang te geven tot zijn informatie nadat de bezoeker is aangemeld
 • de statistieken in kaart te brengen, zoals het totaal aantal bezoekers en verkeer op de website
 • technische problemen te verhelpen of te diagnosticeren
 • nieuwe producten en functies te testen of te ontwikkelen
 • de bezoeker te informeren over de acceptatie van zijn bestelling
 • de bezoeker te informeren over het verloop van zijn bestelling

Communicatie

Wij mogen uw informatie gebruiken om uw te contacteren met nieuwsbrieven of marketing- en promotiedoeleinden die voor u interessant kunnen zijn. U kunt zich afmelden voor deze communicatie door op afmelden te klikken.

Hoe wordt deze informatie gedeeld?

Wij zullen uw (persoons)gegevens niet verhuren of verkopen aan derden.

Zeggenschapswijziging

Wanneer Studieafronden, of een deel daarvan, wordt verkocht, overgedragen of een onze activa bij een andere organisatie terecht komt (bijvoorbeeld als gevolg van een fusie, overname, faillissement, ontbinding of liquidatie), dan kunnen gegevens die via de Website zijn verzamelt onder de verkochte of overgedragen zaken vallen. De koper of verkrijger zal de afspraken in deze Privacy Policy moeten opvolgen.

Wettelijk verzoek en voorkoming schade

Op grond van een wettelijk verzoek zijn wij gerechtigd om toegang te krijgen tot uw informatie en dit te bewaren en/of te delen in antwoord op een wettelijk verzoek (zoals een huiszoekingsbevel, gerechtelijk bevel of een dagvaarding). Wij zijn ook gerechtigd om uw informatie te bewaren en/of te delen wanneer wij geloven dat dit noodzakelijk is voor het opsporen, voorkomen en aankaarten van fraude of andere illegale activiteiten en om ons, u en anderen te beschermen. Informatie die wij ontvangen over u kunnen worden geopend, bewerkt en bewaard voor een langere periode wanneer dit noodzakelijk is vanwege een juridisch verzoek of verplichting, een onderzoek met betrekking tot onze voorwaarden, beleid of om anderszins schade te voorkomen.

Beveiliging en veiligheid

Studieafronden heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij gebruiken veiligheidsmaatregelen om te zorgen dat informatie via de Website wordt beveiligd (zoals het aanvragen van een uniek wachtwoord). Echter, Studieafronden kan niet garanderen dat de informatie op de Website niet wordt geopend, onthuld, veranderd of vernietigd. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor het handhaven van uw unieke wachtwoord en account-informatie en voor het beheren van de e-mails tussen u en Studieafronden. Wij zij niet verantwoordelijk voor de functionaliteit, privacy of veiligheidsmaatregelen van enige andere organisatie.

Internationale overdraging

Uw informatie kan worden overgedragen en onderhouden op computers en/of servers die buiten Nederland bevinden en waar de wetten omtrent gegevensbescherming kunnen verschillen.

Bewaartermijn

In overeenstemming met de wet, bewaart Studieafronden persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt worden.

Inzage, correcties en recht van verzet

Wanneer u inzage wilt tot uw gegevens of als u uw gegevens wilt wijzigingen of verwijderen indien deze onjuist, irrelevant of onvolledig zijn, dan kunt u contact opnemen met ons door een e-mail te sturen naar info@Studieafronden.com , gebruik te maken van ons contact formulier of een brief sturen aan:

Schrikkema B.V.
Apollolaan 6
1702BT Heerhugowaard

Applicaties, websites en diensten van derden

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van applicaties, websites of services van derden die gelinkt zijn naar of van onze Website, waaronder de informatie of inhoud die bijgaand is. Onze Privacy Policy is niet van toepassing wanneer u een link gebruikt om van onze Website naar een andere applicatie, website of service te gaan. Uw gedragingen op een applicatie, website of dienst van een derde, waaronder deze die een link hebben op onze website, zijn onderworpen aan regels en beleid.

Privacy van kinderen

Onze website vraagt niet specifiek en bewust om gegevens van personen jonger dan 16 jaar (“Kinderen“). In het geval wij persoonlijke gegevens hebben verzameld van Kinderen zonder toestemming van hun ouder of voogd, dan zullen wij stappen ondernemen om deze gegevens te verwijderen van onze servers. Als u vermoedens heeft dat uw kind zonder uw toestemming persoonlijke gegevens heeft verstrekt aan ons, dan kunt u contact met ons opnemen via info@Studieafronden.com.

Wijzigingen

Studieafronden kan van tijd tot tijd deze Privacy Policy aanpassen of updaten. U wordt daarom geadviseerd om deze Privacy Policy regelmatig te raadplegen. Aanpassingen van deze Privacy Policy treden in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op deze pagina.

Contact

Wanneer u vragen heeft over deze Privacy Policy, dan kunt u contact opnemen met Studieafronden door een e-mail te sturen naar info@Studieafronden.com.

Lees hier wat de NL overheid over cookies zegt.